PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO NA LATA 2018-2021

Za艣wiadczenie o obj臋ciu dzia艂ek uproszczonym planem urz膮dzania lasu

Podsumowanie strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021 wraz z uzasadnieniem zawieraj膮cym informacj臋 o udziale spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu oraz o tym, w jaki spos贸b zosta艂y wzi臋te pod uwag臋 i w jakim stopniu zosta艂u uwzgl臋dnione uwagi i wnioski zg艂oszone w zwi膮zku z udzia艂em spo艂ecze艅stwa


Program Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021


Prognoza oddzia艂ywania na 艣rodowisko Programu Ochrony 艢rodowiska


Uchwa艂a NR XLIV/209/18 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 12 wrze艣nia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 208-2021"


Znak:RO艢.602.1.2018.ZB
Skierniewice, dnia 27 czerwca 2018 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z p贸藕n. zm.), informuj臋 o opracowaniu projektu dokumentu pt. 鈥濸rogram Ochrony 艢rodowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2018-2021鈥 oraz jego prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z dokumentacj膮 sprawy, kt贸ra jest do wgl膮du w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 pok贸j 127 oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/. Ka偶dy ma prawo sk艂adania uwag i wniosk贸w do ww. projekt贸w dokument贸w. Wnioski i uwagi mo偶na sk艂ada膰 pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, ustnie do protoko艂u w siedzibie Starostwa i za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-skierniewice.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomo艣ci niniejszego obwieszczenia. Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk贸w jest Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego.
OG艁OSZENIE o przyst膮pieniu do opracowania 鈥濸rogramu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021鈥
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z p贸藕n. zm.) zawiadamiam o przyst膮pieniu do opracowania 鈥濸rogramu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018-2021鈥. Dla realizacji tego zadania podpisano umow臋 z Meritum Competence Sp. z o. o. z siedzib膮 przy ul. Syta 135 w Warszawie.

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,757,086 unikalne wizyty