Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6
tel. (46) 833 45 14, (46) 834 59 47, fax (46) 834 59 47 e-mail: pcpr@powiat-skierniewice.pl


Przyj臋cia interesant贸w w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywaj膮 si臋 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00: pok. 32 i 34 (parter) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach utworzono na mocy Uchwa艂y Nr V/30/99 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 21.01.1999r. Centrum jest samodzieln膮 jednostk膮 organizacyjno-bud偶etow膮, podporz膮dkowan膮 bezpo艣rednio Zarz膮dowi Powiatu.

Kadra PCPR:
KIEROWNIK 鈥 Ewa Modzelewska-Sasin
STARSZY INSPEKTOR 鈥 Agnieszka Czernichowska
PRACOWNIK SOCJALNY 鈥 Iwona Wi臋cek-Michalak
PRACOWNIK SOCJALNY 鈥 El偶bieta Zieli艅ska-Solarz
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZAST臉PCZEJ 鈥 Ewa Szyma艅ska


Zadania realizowane przez PCPR wynikaj膮ce z ustawy o pomocy spo艂ecznej: Zadania realizowane przez PCPR wynikaj膮ce z ustawy o pomocy spo艂ecznej:
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zast臋pczych wspieranie rodzin w kryzysie (uzale偶nienia, przemoc domowa, niewydolno艣膰 wychowawcza rodzin) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo pozbawionym opieki rodzic贸w oraz dzieciom niedostosowanym spo艂ecznie, poprzez organizowanie opieki w rodzinach zast臋pczych lub umieszczaniu w odpowiednich plac贸wkach opieki nad dzieckiem sprawowanie nadzoru merytorycznego nad plac贸wk膮 opieku艅czo-wychowawcz膮, Domem Dziecka w Strobowie, dla kt贸rego Powiat jest organem za艂o偶ycielskim tworzenie i wdra偶anie program贸w pomocy dziecku i rodzinie doradztwo metodyczne dla o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej i pracownik贸w socjalnych usamodzielnianie wychowank贸w opuszczaj膮cych plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zak艂ady dla nieletnich, rodziny zast臋pcze i pomoc w ich integracji ze 艣rodowiskiem udzielanie pomocy pieni臋偶nej na cz臋艣ciowe pokrycie koszt贸w utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zast臋pczych udzielanie informacji o prawach i pomoc w uzyskaniu uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 opracowywanie powiatowej strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych pomoc osobom maj膮cym trudno艣ci w integracji ze 艣rodowiskiem, kt贸re otrzyma艂y status uchod藕cy W celu realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej Centrum wsp贸艂pracuje z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, organizacjami spo艂ecznymi, Ko艣cio艂em Katolickim, i innymi ko艣cio艂ami, zwi膮zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Centrum mo偶e zleca膰 w drodze umowy organizacjom spo艂ecznym, fundacjom, stowarzyszeniom, realizacj臋 okre艣lonych zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej oraz wspiera膰 je w tym finansowo w trybie i na zasadach ustalonych przez Rad臋 Powiatu.
Zadania realizowane przez PCPR wynikaj膮ce z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych:
W zakresie rehabilitacji spo艂ecznej:
dofinansowywanie do uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych i ich opiekun贸w w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si臋 i technicznych, w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych Podstaw臋 realizacji zada艅 stanowi膮 ustawy:
Ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z p贸藕niejszymi zmianami). Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz innych ustaw.

Komentarze

Brak komentarzy. Mo偶e czas doda膰 sw贸j?

Dodaj komentarz

Zaloguj si臋, aby m贸c doda膰 komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.08
7,757,061 unikalne wizyty