Informacja o zwołaniu XLI sesji Rady Powiatu

401
Ogłoszenie Starosty Skierniewickiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1  ustawy z  dnia 5 czerwca  1998 r.
o  samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz § 13 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuję o XLI sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, która odbędzie się w środę 6 lipca 2022 roku  o  godzinie  11:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Protokół: XL/2022.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały Nr XLI/226/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032.
 6. Podjęcie uchwały Nr XLI/227/22 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr XLI/228/22 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Edukacji Rady Powiatu Skierniewickiego, określenia jej składu osobowego i przedmiotu działania.
 8. Podjęcie uchwały Nr XLI/229/22 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Polityki Społecznej Rady Powiatu Skierniewickiego.
 9. Podjęcie uchwały Nr XLI/230/22 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skierniewickiego i ustalenia jej składu osobowego.
 10. Podjęcie uchwały Nr XLI/231/22 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego.
 11. Podjęcie uchwały Nr XLI/232/22 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego.
 12. Podjęcie uchwały Nr XLI/233/22 w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.