Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu 2024-2029

Budynek Ze Sztukateria 2 Scaled, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

1.  Belina Mirosław Przewodniczący Zarządu Powiatu Skierniewickiego
2. Tadeusz Grotkowski Wicestarosta Skierniewicki
3. Piotr Adamczyk Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego

4. Stanisław Linart Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego

5. Ewa Pawlak Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego