Kontakt

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6
96-100 Skierniewice

46 83 45 915 Sekretariat
46 83 36 679 Fax- Sekretariat

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 2630nlhpvm

e-mail: sekretariat@powiat-skierniewice.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Adam Warawko -Tel. 696-553-111

e-mail: iod@powiat-skierniewice.pl

 owiat-skierniewice.pliod@powiat-skierniewice.pl iod@powiat-skierniewice.pl iod@powiat-skierniewice.p iod@powiat-skierniewice.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek: 08:00—16:00
Wtorek: 08:00—16:00
Środa: 08:00—16:00
Czwartek: 08:00—16:00
Piątek: 08:00—16:00

Uwaga:
Kasa Starostwa Powiatowego czynna jest w godzinach : 08.15 – 15.00.

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów w zakresie rejestracji pojazdów, tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub osobiście.

 Wydział Architektury i Budownictwa przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08.00-16.00.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( pokój nr 23 -mapy opiniodawcze, wyrysy) przyjmuje Interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki  w godzinach 08.00 15:30.                     

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki                         w godzinach 8.00-13.00

 

                                            

Aby się z nami skontaktować możesz użyć poniższego formularza!

zgoda

Wydziały Starostwa Powiatowego

Wydział Administracyjno – Organizacyjny

46 83 45 917 Kierownik Wydziału Marcin Szymański
46 83 45 915 Sekretariat Mariola Krawczyk
46 83 45 911 Archiwum  Mirosław Pryk
46 83 45 921 Sprawy administracyjno – gospodarcze Jacek Słupski
46 83 45 924 Bhp Jacek Słupski
46 83 45 911 Punkt Obsługi Interesanta Renata Pejska

46 83 45 940 Punkt Obsługi Interesanta Anna Warmińska
46 83 45 922 Sprawy socjalne, wynajem sal narad, środki trwałe, wyposażenie Katarzyna Sukiennik
46 83 45 915 Obsługa Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Mariola Krawczyk
46 83 45 962 Radca Prawny Katarzyna Dziuda
46 83 45 962 Powiatowy Rzecznik  Konsumentów Katarzyna Dziuda
46 83 45 950 Kadry Renata Pytlos
46 83 45 912 Informatyk, ASI Jacek Zimnota

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

46 83 45 965 Kierownik Wydziału Mirosław Kowalewski
46 83 45 967 Główny Specjalista ds. środowiska Zbigniew Biernat
46 83 45 975 Specjalista ds. nadzoru nad gospodarką leśną Dariusz Chojecki Beata Łukasik
46 83 45 967 Geolog Powiatowy / Inspektor ds. gospodarki odpadami         Monika  Walendzik

Wydział Architektury i Budownictwa

46 83 45 959 Kierownik Wydziału Katarzyna Letka
46 83 45 957 Administracja architekt. – budowlana Leszek Machaj
46 83 45 958 Administracja architekt. – budowlana Dorota Burzyńska                Renata Adamiak
46 83 45 970 Administracja architekt. – budowlana Marianna Cieślak

Wydział Finansowy

46 83 45 910 Kierownik Wydziału Ewa Ulanowska
46 83 45 908 Główny księgowy Lilla Błaszczyk
46 83 45 908 Księgowość Paweł Chmielewski
46 83 45 907 Kasa ,opłaty melioracyjne Katarzyna Sumińska
46 83 45 906 Płace Iwona Romanowska
46 83 45 906 Płace Aneta Sołtysiak
46 83 45 905 Księgowość Iwona Szymczak
46 83 45 909 Planowanie i analizy, PFRON  Joanna Wasilewska
46 83 45 909 ZFŚS , dochody skarbu państwa Dorota Staszewska

Wydział Komunikacji i Transportu

46 83 45 943 Kierownik Wydziału Marzena Gradowska
885 808 510  Zapisy do rejestracji pojazdów Kamila Baleja 
46 83 45 942 Rejestracja pojazdów Magdalena Modzelewicz
46 83 45 942 Rejestracja pojazdów Małgorzata Koras
46 83 45 949 Prawa jazdy Anna Jaroń
46 83 45 918 Transport drogowy Katarzyna Chmielewska

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

46 83 45 951 Kierownik Wydziału Paweł Gruziel
46 83 45 952 Weryfikacja operatów technicznych Marek Klugiewicz,                                             Tomasz Gejo
46 83 45 953 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci, klasyfikacja                               gruntów Justyna Gałązka
46 83 45 953 Mapa numeryczna Monika Sitarek
46 83 45 953 Weryfikacja operatów technicznych Ilona Włodarek
46 83 45 955 Wyrysy z ewidencji gruntów i mapy opiniodawcze Marzena                                    Kowalczyk
46 83 45 955 Ośrodek dokumentacji i mapy opiniodawcze Joanna                                              Tarnowska
46 83 45 902 Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, wyłączenia z                             produkcji gruntów rolnych Agnieszka Kotyna
46 83 45 902 Gospodarka nieruchomościami Edyta Moroz
46 83 45 903 Ewidencja gruntów Małgorzata Kolis, Paulina Polit,                               Ewelina Magdziarz

Wydział Oświaty, Kultury, Rozwoju i Promocji

46 83 45 923 Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Rozwoju
                         Agnieszka Burzyńska
46 83 45 932 inspektor ds. zamówień publicznych i nieodpłatnej pomocy 
                         prawnej Dorota Szwandzikowska
46 83 45 904 inspektor ds. promocji oraz pozyskiwania i rozliczania
                        funduszy zewnętrznych Justyna Gawędzka


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

46 83 45 927 Kierownik Wydziału Andrzej Szukstul
46 83 45 926 Inspektor ds. obronnych , bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Magdalena Staniak

Wydział Dróg

46 833 33 68 p.o. Kierownika Wydziału – Leszek Robaszewski
46 832 52 58 Specjalista ds. Administracyjnych Renata Biernat
46 832 52 58 
Specjalista ds. Administracyjnych, ewidencji dróg i obiektów mostowych Paulina Ziółczyk
46 833 33 68 Główny Specjalista ds. Dróg Stypińska Renata

Koordynator do spraw dostępnośći

46 83 45 923 Agnieszka Burzyńska

Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej

46 83 45 932 Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej Dorota Szwandzikowska

Koordynator zgłoszeń wewnętrznych

500 587 699 Agata Szembek   sygnalista@zgloszenie24.pl