II Forum Gospodarcze Powiatu Skierniewickiego oraz Dożynki Powiatu Skierniewickiego w Głuchowie

1709

20 i 21 sierpnia na terenie powiatu skierniewickiego przebiegało pod znakiem II Forum Gospodarczego Powiatu Skierniewickiego, które – wraz z Dożynkami Powiatowymi – odbywało się w Głuchowie.

– W imieniu całego Zarządu Powiatu Skierniewickiego chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i sprawny przebieg tej największej imprezy plenerowej naszego powiatu – mówi wicestarosta Tadeusz Grotkowski – Na sukces tego wydarzenia złożył się wysiłek wielu osób. Mam tu na myśli samorząd Gminy Głuchów z wójtem Janem Słodkim na czele, wszystkie gminy naszego powiatu, Koła Gospodyń Wiejskich oraz pracowników Starostwa Powiatowego. Gdyby nie Państwa pomoc nie bylibyśmy w stanie tak doskonale zorganizować tych dwóch dni. Szczególne podziękowania kieruję również do firm, które zechciały wziąć udział w Forum. Wasza obecność wyraźnie pokazała, iż – jako powiat – jesteśmy doskonałym miejscem do robienia biznesu.