Informacja o zwołaniu I sesji Rady Powiatu

265

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia
21 kwietnia 2024 roku informuję, że pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Skierniewickiego odbędzie się 7 maja 2024 roku o godzinie 14.00 w Sali Sejmikowej nr 123, I p. w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ulicy Konstytucji
3 Maja Nr 6.

Z poważaniem

Mirosław BelinaI Sesja Powiat Skierniewicki 725x1024, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach