Nowy nabór dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej

111

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działania FELD.07.06 „Ekonomia społeczna”, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”  informuje o zbliżającym się naborze formularzy rekrutacyjnych do  udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia i utrzymania miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wsparcie na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym bądź istniejącym PS realizowane będzie w postaci:

  1. wsparcia finansowego na utworzenie jednego miejsca pracy w wysokości 35 212 zł w formie stawki jednostkowej (na wydatki w kwocie netto),
  2. wsparcia finansowego na utrzymanie miejsca pracy w formie stawki jednostkowej świadczonego przez okres 12 miesięcy w wysokości:
    1. 38 700 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy (na wydatki w kwocie netto);
    2. 29 026 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy (na wydatki w kwocie netto)
    3. 19 350 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy lub w wymiarze ¼ etatu w przypadku zatrudnienia na tym miejscu pracy osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na wydatki w kwocie netto).

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikujących do udziału w rekrutacji, wyłączeń osób fizycznych i podmiotów, procedura naboru i oceny formularzy rekrutacyjnych, wykaz dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe – dostępne w Regulaminie i dokumentacji konkursowej udostępnionych  na naszej stronie internetowej: https://wsparciespoleczne.pl/owes-ja-ty-my-2024-2026/